8.Herich Branislav . Predseda dozornej rady.

8.Herich Branislav . Predseda dozornej rady.

 Člen od roku:2006