6.Gašperík Milan Ing.

6.Gašperík Milan Ing.

 Člen od roku:1989,Od roku 2016 čestný člen.