16.Pančík Peter Inventarizačná komisia člen.

16.Pančík Peter Inventarizačná komisia člen.

 Člen od roku:1992