Od Bazuli k Pomyváču

07.03.2011 20:03

   

    Možno Vám názvy týchto častí chotára našej obci veľa nehovoria a ešte menej vám hovorí vzájomné prepojenie, týchto od seba niekoľko kilometrov vzdialených dolín. Ich najkrajšie spojenie vedie po hrebeni Koreňovéj smerom na Zrazy, odtiaľ ponad Chmeľúsku na Priehybinu a po plynovode cez Krátke rovno do Pomyváča. Cesta späť po asfaltovej ceste dolu Šalingom cez Čierny Balog smerom na Vrchdolinku nám ohraničí územie, ktoré má v prenájme Poľovnícke Združenie Čierny Balog-Dobroč.

   

    PZ Čierny Balog-Dobroč pôsobí v našej obci už niekoľko desaťročí a v jeho radoch sa vystriedalo veľa viac i menej známych ľudí. Ich cieľom a poslaním je predovšetkým chrániť a zveľaďovať prírodu okolo nás a všetko živé čo sa v nej nachádza. Z tohto poslania vyplýva aj väčšina aktivít, ktoré táto skupina ľudí vyvíja vo svojich voľných chvíľach a neraz aj na úkor dovolenky, priateľov a svojich rodín. Jedná sa hlavne o budovanie a udržiavanie prikrmovacích zariadení, prípravu objemového a jadrového krmiva, zakúpenie dostatku soli, budovanie a čistenie chodníkov, alebo aj rôzne spoločenské akcie na miestnej a regionálnej úrovni a v neposlednom rade aj práca s mládežou a malými deťmi. Samozrejme, že takéto aktivity sa nedajú robiť bez veľkého nadšenia a dostačujúceho finančného zabezpečenia.

   

    V minulom roku vyniklo pri tomto poľovníckom združení aj občianske združenie, ktoré nesie názov jednej z dolín –„Boldiška“.  Jeho úlohou je hlavne pomoc pri zapájaní sa poľovníckeho združenia do spoločenských aktivít a možnosť prostredníctvom neho čerpať finančné prostriedky z rôznych grantových schém a projektov.

   

    Na záver sa ešte vrátime ku práci s malými deťmi. Pri základnej škole v Janošovke pracuje krúžok mladých priateľov poľovníctva pod vedením inštruktorov z radov PZ Čierny Balog- Dobroč. Nakoľko  tento krúžok navštevovali hlavne deti z prvého stupňa ZŠ aj program činnosti bol prispôsobený ich veku a schopnostiam. Samozrejme, že aj tu bolo potrebné zabezpečiť financie na zakúpenie literatúry pre teoretickú prípravu, prostriedkov na streleckú prípravu, na zabezpečenie dopravy ako aj odmien pre najaktívnejšie deti. Na toto prispeli banskobystrické firmy Falco Group s.r.o., MMM WOOD s.r.o., AWG Group a.s., Starlift s.r.o., ďalej prispeli ing. František Vlček z Bratislavy, p. Peter Giertli-Macko z Dobroče a s dopravou viackrát vypomohol p. Peter Auxt- Chudo tiež z Dobroče. Ďakujeme!

                                                           

 

Autor: Pavol Štulrajter